Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa jest najstarszym z trzech instytutów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kształci rocznie około 1000 studentów na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Przy Instytucie działają Studenckie Koła Naukowe a w ramach kształcenia podyplomowego realizowana jest specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

 

 

PCServices