Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa

Nabór na specjalizację chirurgiczną 2014/2015

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa informuje o planowaniu otwarcia specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego w roku akademickim 2014/2015.

Kwestionariusz zgłoszeniowy można składać w sekretariacie IPiP (I piętro pok. nr 12) 
ul. Kopernika 25
.

 

 

http://www.wnz.uj.edu.pl/wydzial/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_EsZ5/41673/46916377

 

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa jest najstarszym z trzech instytutów Wydziału Nauk o Zdrowiu. Kształci rocznie około 1000 studentów na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Przy Instytucie działają Studenckie Koła Naukowe a w ramach kształcenia podyplomowego realizowana jest specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

PCServices