Studia

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: pielęgniarstwo
Kierunek: położnictwo

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: pielęgniarstwo (pomostowe)
Kierunek: położnictwo (pomostowe)

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: pielęgniarstwo
Kierunek: położnictwo

 

STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: pielęgniarstwo
Kierunek: położnictwo

 

Więcej informacji o kierunkach studiów:

www.woz.cm-uj.krakow.pl

 

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa kultywując tradycję kształcenia pielęgniarek zapoczątkowaną w 1911 roku, kształci obecnie kadrę pielęgniarska na poziomie wyższym zgodnie nowym modelem, wypracowanym we współpracy z najlepszymi uczelniami europejskimi.
Dbając o wysoki poziom jakości kształcenia i profesjonalne przygotowanie do zawodu, studentkom
i studentom pielęgniarstwa zapewniamy:

- nowoczesny program nauczania,

- kadrę z dużym doświadczeniem dydaktycznym i dorobkiem naukowym,

- nowocześnie wyposażone pracownie do nauczania umiejętności pielęgniarskich
w warunkach symulowanych,

- dostęp do najlepszych zakładów opieki zdrowotnej, w których odbywa się kształcenie

praktyczne (głównie baza Szpitala Uniwersyteckiego),

- przygotowanie do podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki

zdrowotnej, jak również prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie

usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej,

włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

 

Absolwentki i absolwenci kierunku pielęgniarstwa uzyskują prawo wykonywania zawodu wystawiane przez samorząd zawodowy na podstawie dyplomu uczelni, która uzyskała akredytację Krajowej Rady Akredytacji Szkolnictwa Medycznego (KRASM).

Oceniając jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Państwowa Komisja akredytacyjna

przyznała  Wydziałowi Nauk o Zdrowiu ocenę bardzo dobrą .

PCServices